|

Vanha hirsirakenteinen ulkoseinä

Ennen toista maailmansotaa rakennettu hirsiulkoseinä on yleinen riskirakenne, joka löytyy suurimmasta osasta ennen sodan jälkeistä jälleenrakennuskautta rakennetuista omakotitaloista ja lähes kaikista ennen 1930-lukua rakennetuista omakotitaloista.

Rakenne koostuu luonnonkivi- tai betonisokkelin päälle ladotuista vaakahirsistä, joiden välit ovat tilkitty esim. sammaleella tai pellavariveellä. Hirsiseinä on yleensä ulkopuolelta suojattu vaaka- tai pystylaudoituksella, mutta laudoituksen taustalla ei ole tuuletusrakoa. Rakenne on voitu lisälämmöneristää myöhemmin.

Hirsiulkoseinät, joissa julkisivulaudoituksen takana ei ole tuuletusrakoa. Oikeanpuoleinen rakenne on lämmöneristetty sisäpuolelta.

Käyttökohteet

Vanhoja hirsiseiniä on käytetty lähinnä omakotitaloissa.

Käyttövuodet

Hirsiseinät ovat vanhin ulkoseinärakenne, joita on käytetty ainakin jo keskiajalla. Hirsiseinät olivat käytännössä omakotitalojen ainoa ulkoseinärakenne aina 1930-luvulle asti, jolloin amerikkalaiset pystypuurunkoiset lautaseinät (rankaseinät) alkoivat yleistyä.

Riskirakenteena pidetään ennen toista maailmansotaa (tai sen aikana) rakennettuja hirsiulkoseiniä. Hirren käyttö ulkoseinissä käytännössä loppui pitkäksi aikaa toisen maailmansodan jälkeen.

Alla on esitetty riskirakenteeksi mielletyn hirsiulkoseinän yleisyys eri vuosikymmeninä rakennetuissa omakotitaloissa. Punainen väri tarkoittaa, että käyttö oli yleistä ja oranssi väri, että käyttö oli tavallista.

Rakenteen tunnistaminen

Omakotitalossa, joka on rakennettu ennen 1930-lukua, on lähes varmasti hirsirakenteiset ulkoseinät, jollei niitä ole muutettu remonttien yhteydessä.

Rakenne selviää myös julkisivulaudoituksen taakse kurkistamalla, ikkunoiden vesipelti irrottamalla tai alapohjasta käsin – alapohjasta näkee yleensä seinän alimman hirren.

Vanhoista rakennuksista on yleensä huonosti rakennekuvia saatavilla, joista seinärakenteen saisi selville.

Merkittävimmät riskit

Hirsirakenteinen ulkoseinä itsessään on kosteusteknisesti toimiva rakenne. Vanhan seinän merkittävänä riskinä on kuitenkin alimpien hirsien sekä seinien ulkonurkkien laho- tai kosteus- ja mikrobivaurioituminen, joka johtuu yleensä ympäröiviin rakenteisiin liittyvistä puutteista.

Seinähirsien vaurioiden yleisimpiä syitä ovat:

 • Märkätiloissa tapahtuneet vesivahingot ovat kastelleet alimmat hirret.
 • Virheellisesti tehty tai huonosti tuulettava alapohjarakenne on lisännyt alimpien hirsien kosteusrasitusta.
 • Ikkunoiden vesipeltien liitosten vuotaminen on kastellut alapuolisen seinärakenteen.
 • Rakennuksen ulkonurkissa olevat syöksytorvet ovat vuotaneet ja kastelleen ulkonurkan.
 • Vesikatolla ei alun perin ole ollut räystäskouruja, jolloin katolta tippuva sadevesi on kastellut seinän alareunan.
 • Liian matala sokkelirakenne on aiheuttanut seinän alareunan kastumisen.
 • Tuulettumattoman julkisivulaudoituksen taakse päässyt kosteus kuivuu sieltä hitaasti pois.

Rakenteen vaurioriskiä lisää hirren sisäpintaan tehty lisälämmöneristys (esim. mineraalivilla tai puukuitueriste ”ekovilla”). Lämmöneristäminen viilentää hirsiä, heikentää niiden kuivumista ja lisää mikrobivaurion riskiä.

Jos hirsiseinä on pakko lisälämmöneristää, tulee lämmöneristys pyrkiä tekemään hirren ulkopintaan.

Vaurioitumisen todennäköisyys

Vanha hirsirakenteinen seinä ei aina ole vaurioitunut. Vaurion todennäköisyyttä kuitenkin kasvattaa se tosiasia, että rakenteet ovat yleensä vähintään 100 vuotta vanhoja. Hirsiseinä pysyy kunnossa satoja vuosia, jos sitä ei päästä kastumaan ja mahdollistaa sen kuivumisen.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty vanhan hirsirakenteisen seinän vaurioitumisen todennäköisyys.

Data perustuu asuntokauppojen kuntotarkastusten yhteydessä vuosina 2016-2020 tehtyihin havaintoihin.

Vaurioriskiä pienentävät asiat

Vanhan hirsiulkoseinän kosteus- ja mikrobivaurioitumisen riskiä pienentävät mm. seuraavat seikat:

 • Riittävän korkea sokkeli.
 • Betonin sijaan luonnonkivistä tehty sokkeli.
 • Kapillaarikatko alimman hirren ja sokkelin välissä.
 • Hyvin tuulettuva alapohjarakenne.
 • Julkisivulaudoituksen taustalle lisätty tuuletusrako.
 • Oikeaoppisesti asennetut ikkunoiden vesipellit.
 • Vesikaton leveät räystäät.
 • Räystäille asennetut räystäskourut sekä sadevesien johtaminen syöksytorvien avulla hallitusti pois sokkelin luota.

Lue lisää: Mitkä ovat riskeihin tai vaurioihin viittavia havaintoja asuntonäytöllä?

Julkaisun kirjoittaja

 • Kasper Käyhkö
  Kasper Käyhkö

  Kasper on rakennusten asiantuntija, jonka erikoisalaa ovat mm. kosteus- ja homevaurioiden selvittäminen ja korjaaminen. Työasioissa voit olla häneen yhteydessä alla olevien linkkien kautta.

Samankaltaiset artikkelit