|

Puurunkoinen tiiliverhottu ulkoseinä

Puurunkoinen tuulettumaton tiiliverhoiltu ulkoseinärakenne on pientalojen yleinen riskirakenne. Rakennetta käytettiin erityisesti vuosina 1960–1990 valmistuneissa taloissa. Tuuletusraon yleistyminen 1980-luvulla vähensi rakenteen vaurioitumisriskiä.

Rakenne koostuu tiilistä muuratusta ulkokuoresta, joka on suoraan kosketuksissa ulkoseinän lämmöneristekerrokseen. Lämmöneristekerroksen seassa saattaa olla ulkoseinän kantava puurunko tai vaihtoehtoisesti kantavana osana toimii sisempi tiilimuuraus. Puurungon ulkoreunassa on voitu käyttää tuulensuojalevyä.

Kaksi erilaista puurunkoista ulkoseinärakennetta, joista julkisivun tiiliverhouksen takaa puuttuu tuuletusrako.

Käyttökohteet

Tiiliverhoiltua puurunkoista ulkoseinärakennetta ilman tuuletusrakoa on käytetty lähinnä pientaloissa (omakotitalot, paritalot ja rivitalot). Kerrostaloissa vastaavaa rakennetta on käytetty ilman puurunkoa. Puurungon sijaan kantavana rakenneosana on ollut betoninen tai tiilinen sisäkuori.

Käyttövuodet

Tuulettumattoman tiiliverhoillun ulkoseinärakenteen käyttö alkoi yleistyä 1960-luvun aikana, kun tiiltä alettiin käyttää pientalojen julkisivuissa. Tuulettumattoman rakenteen ajateltiin soveltuvan Suomen ilmastoon, koska viistosaderasitusta ei pidetty niin voimakkaana, että tiiliulkokuoren sisäpuoliset rakenteet voisivat kastua. Käytännössä kuitenkin tiilijulkisivun kastuminen ja hidas kuivuminen riittää käynnistämään mikrobikasvun sisemmissä rakennekerroksissa.

1970-luvun lopulla rakennusoppaissa ohjeistettiin jättämään alimman tiilirivin joka kolmas pystysauma auki, mutta aukkojen pääasiallinen tarkoitus ei ollut tuuletuksen järjestäminen vaan tiilen taakse pääsevän sadeveden esteetön valuminen pois rakenteesta.

Tiilen taustalle lisätty tuuletusrako/työvara yleistyi vasta 1980-luvun aikana. Vuonna 1990 julkaistussa ulkoseinärakenteita koskevassa RT-ohjekortissa sekä vuonna 1998 päivitetyissä rakennusmääräyksissä (SRMK C2) julkisivutiilen taustalla ohjeistettiin käyttämään 30 mm tuuletusrakoa. Rakennuksen energiankulutuksen kannalta tuuletusraon lisääminen ei ollut järkevää, koska se heikensi ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyyttä.

Alla on esitetty tuulettumattoman tiiliverhoillun ulkoseinärakenteen yleisyys eri vuosikymmeninä rakennetuissa taloissa. Punainen väri tarkoittaa, että käyttö oli yleistä ja oranssi väri, että käyttö oli tavallista.

Rakenteen tunnistaminen

Tuulettumattoman tiiliverhoillun ulkoseinärakenteen tunnistaa helpoiten rakennekuvista (rakenneleikkaus tai ulkoseinän rakennetyyppi). Tuuletusraon olemassaolon voi usein tarkastaa ikkunoiden ulkopuolisia smyygilautoja irrottamalla. Myös tiilijulkisivun alareunassa olevat avonaiset pystysaumat viittaavat tuuletusraon olemassaoloon. Avonaiset pystysaumat eivät kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että tiilen taustalle olisi tehty tuuletusrako.

Merkittävimmät riskit

Tiiliverhoiltu ulkoseinärakenne sisältää kosteus- ja sisäilmariskejä, joista merkittävimpiä ovat:

 • Viistosade pääsee tunkeutumaan tiilikuoren läpi.
 • Tiilet pysyvät viistosateen jälkeen pitkään märkinä.
 • Sisäilman kosteus saattaa tiivistyä tiiliulkokuoren sisäpintaan.
 • Puuttuva tai saumauslaastin täyttämä tuuletusrako hidastaa tiilien kuivumista.
 • Kastuneet tiilet voivat aiheuttaa mikrobikasvua puurungossa, tuulensuojalevyssä tai lämmöneristeessä.
 • Mikrobivaurioituneista materiaaleista saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan, jolloin vauriot heikentävät sisäilman laatua ja saattavat aiheuttaa sisäilmaongelmia.

Vaurioitumisen todennäköisyys

Mikrobivaurion syntymisen kannalta on oleellista, että tiiliulkokuorta vasten on materiaaleja, jotka voivat vaurioitua kosteudesta. Herkimpiä vaurioille ovat mm. puurunko, ikkunoiden puiset apukarmit sekä kipsikartongista tai puukuidusta valmistettu tuulensuojalevy. Mineraalivillalämmöneriste voi vaurioitua, mutta ei yhtä herkästi, kuin puupohjaiset materiaalit.

Pientaloissa, joissa ulkoseinät ovat tiili-villa-tiilirakenteiset (ns. täystiilitalot) tai kerrostaloissa, joissa lämmöneristekerroksen seassa ei ole puurunkoa, rakenteen vaurioituminen on epätodennäköisempää.

Tuulettumaton tiilijulkisivu ei läheskään aina tarkoita, että rakenteessa on vaurio, koska rakenteen vaurioitumiseen vaikuttaa moni asia. Lisäksi mahdollinen vaurio saattaa sijaita vain säärasitetuimmalla eteläseinustalla. Riskirakenteen kunto kannattaa yleensä selvittää tarkemmilla tutkimuksilla. Kunnossa olevaa rakennetta ei ole välttämätöntä korjata – jos rakenne ei ole vaurioitunut viimeisten vuosikymmenten aikana, se tuskin vaurioituu tulevien vuosikymmentenkään kuluessa.

Vaurioriskiä pienentävät asiat

Tiiliverhoillun ulkoseinärakenteen kosteus- ja mikrobivaurioitumisen riskiä pienentävät mm. seuraavat seikat:

 • Rakennuksen suojaisa sijainti.
 • Matala rakennus.
 • Leveät räystäät.
 • Ilmarako tiiliulkokuoren ja lämmöneristeen välissä.
 • Avonaiset pystysaumat seinän alaosassa.
 • Painekyllästetystä puusta (kestopuu) tms. valmistettu seinän alajuoksu.
 • Kapillaarikatko (esim. bitumikermi) sokkelin ja puurungon alajuoksun välissä.
 • Hyvin lämpöä eristävän tuulensuojalevyn käyttö.

Lue lisää: Mitkä ovat riskeihin tai vaurioihin viittavia havaintoja asuntonäytöllä?

Julkaisun kirjoittaja

 • Kasper Käyhkö
  Kasper Käyhkö

  Kasper on rakennusten asiantuntija, jonka erikoisalaa ovat mm. kosteus- ja homevaurioiden selvittäminen ja korjaaminen. Työasioissa voit olla häneen yhteydessä alla olevien linkkien kautta.

Samankaltaiset artikkelit