|

Kellarin kattorakenne rintamamiestaloissa

Yläpuolelta koolattu ja lämmöneristetty betonilaattavälipohja on yleinen riskirakenne vuosina 1940–1960 rakennetuissa kellarillisissa pientaloissa (rintamamiestalot). Rakenne on tyypillisesti vaurioaltis lähinnä reuna-alueella (ulkoseinien vierustoilla).

Rakenne koostuu kellarin katon betonilaatasta, jonka yläpuolelle on rakennettu puurunkoinen ja yleensä sahanpurulla tai mineraalivillalla lämmöneristetty lattiarakenne. Kellarin katto tehtiin paloturvallisuussyistä betonista siitä lähtien, kun keskuslämmityksen yleistymisen takia kellariin alettiin sijoittamaan lämmityskattiloita.

Kellarin ja 1.kerroksen välinen välipohjarakenne.

Käyttökohteet

Kellarin katon betonilaatan päälle tehtyä yläpuolelta lämmöneristettyä puurakenteista välipohjarakennetta on käytetty lähinnä omakotitaloissa (rintamamiestalot).

Käyttövuodet

Rakenne alkoi yleistyä omakotitaloissa 1930-luvulla, kun:

 • Perusmuurissa alettiin luonnonkivien sijaan käyttää betonia.
 • Kellarin katto alettiin valaa betonista keskuslämmityksen yleistymisen takia.

Rakenne oli yleisesti käytössä 1960-luvulle asti, jolloin kellarillisten pientalojen rakentaminen väheni.

Alla on esitetty rakenteen yleisyys eri vuosikymmeninä rakennetuissa omakotitaloissa. Punainen väri tarkoittaa, että käyttö oli yleistä ja oranssi väri, että käyttö oli tavallista.

Rakenteen tunnistaminen

Yläpuolelta koolatun ja lämmöneristetyn betonilaattavälipohjan tunnistaa rakennekuvista, mutta sen olemassaoloa pystyy helposti arvioimaan myös paikan päällä. Betonilaatan alapinta on yleensä helposti havaittavissa kellarista käsin. Puukoolatun lattian tunnistaa 1.kerroksessa siitä, että lattia kopisee eri tavalla kuin betonilaatta. Rakenne selviää kuitenkin viimeistään 1.kerroksen lattiaan tehtävällä rakenneavauksella.

Merkittävimmät riskit

Yläpuolelta koolattu ja lämmöneristetty betonilaattavälipohja sisältää joitakin kosteus- ja sisäilmariskejä, joista merkittävimpiä ovat:

 • Betonirakenteen kautta syntyy kylmäsilta ulkoa sisälle.
 • 1.kerroksen sisäilman kosteus saattaa tiivistyä betonilaatan yläpintaan.
 • Ulkoilman tai maaperän kosteus saattaa siirtyä kapillaarisesti sokkelia ja betonilaattaa pitkin.
 • Betonia pitkin siirtyvä tai betonilaatan yläpintaan tiivistyvä kosteus voivat aiheuttaa mikrobikasvua yläpuolisessa lämmöneristeessä tai puurungossa.
 • Betonilaatan yläpinnassa oleva pikisively saattaa sisältää haitallisia PAH-yhdisteitä (kreosootti).
 • Vaurioituneista materiaaleista on ilmayhteys 1.kerroksen sisäilmaan, jolloin vauriot heikentävät sisäilman laatua ja saattavat aiheuttaa sisäilmaongelmia.

Mikrobivauriot sijaitsevat yleensä ainoastaan ulkoseinien vierustoilla. Rakennuksen keskiosalla rakenne vaurioituu yleensä vain eristetilassa kulkevien putkien vuotojen seurauksena tai, jos kellari on kylmää tilaa.

Vaurioitumisen todennäköisyys

Yläpuolinen lämmöneriste/puukoolaus ei automaattisesti tarkoita, että rakenteessa on vaurio. Rakenteen vaurioitumiseen vaikuttaa moni asia, ja yläpuolisten materiaalikerrosten kunto kannattaa yleensä selvittää tarkemmilla tutkimuksilla. Kunnossa olevaa rakennetta ei ole välttämätöntä korjata – jos rakenne ei ole vaurioitunut viimeisten vuosikymmenten aikana, se tuskin vaurioituu tulevien vuosikymmentenkään kuluessa.

Vaurioriskiä pienentävät asiat

Yläpuolelta koolatun ja lämmöneristetyn betonilaattavälipohjan kosteus- ja mikrobivaurioitumisen riskiä pienentävät mm. seuraavat seikat:

 • Rakennuksesta poispäin kallistavat vierustojen maanpinnat ja sadevesien ohjaaminen pois sokkelin luota.
 • Sokkelin pinnoittaminen vettä hylkivällä, mutta vesihöyryä läpäisevälle maalilla tms.
 • Sokkelin lämmöneristäminen ulkopuolelta.
 • Betonilaatan yläpuolisen lämmöneristeen vaihtaminen vesihöyrytiiviiksi ja kosteutta kestäväksi.
 • Betonilaatan alapuolisen lämmöneristeen poistaminen.  
 • Kellarin pitäminen lämpimänä.
 • 1.kerroksen sisäilman kosteuden laskeminen (= toimiva ilmanvaihto).

Rakennus tulee aina huomioida kokonaisuutena ja ennen mahdollisiin korjauksiin ryhtymistä tulee konsultoida vanhojen rakennusten asiantuntijaa, rakennusfysiikan asiantuntijaa tai korjaussuunnittelijaa, jotta vältytään vääriltä korjausratkaisuilta.

Lue lisää: Mitkä ovat riskeihin tai vaurioihin viittavia havaintoja asuntonäytöllä?

Julkaisun kirjoittaja

 • Kasper Käyhkö
  Kasper Käyhkö

  Kasper on rakennusten asiantuntija, jonka erikoisalaa ovat mm. kosteus- ja homevaurioiden selvittäminen ja korjaaminen. Työasioissa voit olla häneen yhteydessä alla olevien linkkien kautta.

Samankaltaiset artikkelit